Privacyverklaring

Privacy Verklaring Slijterij-Wijnhandel Ossendrijver.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.)

Indien u zich heeft ingeschreven voor mailing via de post of digitale nieuwsbrieven heeft u uw persoonsgegevens bij ons bekend gemaakt. Uw privacy blijft bij ons altijd gewaarborgd. Uiteraard hopen wij, dat wij u in de toekomst op de hoogte mogen blijven houden van aanbiedingen en nieuwe producten. In deze verklaring kunt u lezen hoe wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonlijke gegevens omgaan. Naast dat wij hier veel waarde aan hechten zijn we dit natuurlijk ook verplicht in het kader van de Algemene Verordening persoonsgegevens (AVG)

Welke persoonsgegevens verwerkt Slijterij-Wijnhandel Ossendrijver:
Slijterij-Wijnhandel Ossendrijver verwerkt alleen onderstaande persoonsgegevens, zoals en indien deze door u aan ons zijn verstrekt.
•Naam
•Achternaam
•Adresgegevens
•Telefoonnummer
•E-mailadres
•Geboortedatum
•Man/Vrouw

Met welk doelen verwerken wij persoonsgegevens:
Slijterij-Wijnhandel Ossendrijver verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:
• Het versturen van mailings middels email of post met betrekking tot aanbiedingen, uitnodigingen voor proeverijen en uitnodigingen voor evenementen.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien u iets bij ons besteld hebt.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens:
Slijterij-Wijnhandel Ossendrijver bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Zodra u zich uitschrijft van onze mailinglijst zullen uw gegevens worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Slijterij-Wijnhandel deelt op geen enkele manier uw persoonsgegevens met derden en wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens aanpassen of uitschrijven voor de digitale nieuwsbrief:
Wanneer u zich wenst uit te schrijven voor de mailings of wijzigingen wilt doorvoeren in uw persoonsgegevens kunt u dit kenbaar maken aan info@wijnhandelossendrijver.nl., of per brief aan ons adres of persoonlijk kenbaar maken in de winkel. Wij zullen uw verzoek dan per mail bevestigen en zorgen voor verwijderen of wijzigen van uw persoonsgegevens.
Uitschrijven kan ook ten alle tijden door onze website (www.wijnhandelossendrijver.nl) te bezoeken en te klikken op de kop ‘aanmelden nieuwsbrief’, onderaan deze pagina staat een mogelijkheid om af te melden. Na afmelden ontvangt u geen nieuwsbrieven meer van ons.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens:
Slijterij-Wijnhandel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze maatregelen zijn onder andere:
Goed beveiligde computers.
Personeel is verplicht tot geheimhouding.
Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen.
Strikt wachtwoordbeleid.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op via telnr: 030-6913163 of mail info@wijnhandelossendrijver.nl.
Wij willen u erop wijzen dat u altijd de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, dat kan via de autoriteit persoonsgegevens.

Mocht u over bovenstaande vragen hebben, horen wij dat graag.